Home

Foto door Katrijn van Giel.

Eigenwaarde, zelfrespect, en een luisterend oor of verwijzing naar eerstelijns hulp, het zijn termen die voor de meesten van ons vanzelfsprekend zijn. Maar voor 2/3 van mijn doelgroep zijn het vaak holle termen uit een vaag verleden. En daar wil ik verandering in brengen met de Haarkar: een mobiel en sociaal kapsalon. In De Haarkar is iedereen welkom, ongeacht sociale status. De prijs van je kappersbeurt wordt bepaald door je financiële gezondheid. Financieel stabiele mensen betalen de volle pot. Voor zij die het iets minder breed, of ronduit smal hebben wordt de prijs aangepast. Mensen met een vt-statuut , de 50% klanten, worden aan de helft van de prijs geknipt. De 0% klanten zoek ik 2-wekelijks op in hun eigen omgeving, samen met 2 fantastische madammen, Vivianne en Fabienne. Iedereen ziet er graag goed uit. Met een mooi kapsel voel je je beter in je vel.

Op deze manier kan u geknipt worden door een professionele kapster met ervaring, en toch nog meewerken aan een goed doel. Een win-win situatie voor alle partijen.

Doelgroep:

De 100% klanten : U en ik. U wilt op een professionele manier ontvangen en geknipt worden. U betaalt hiervoor een hele redelijke prijs, en draagt uw steentje bij aan een warmere wereld.

De 50% klanten : Mensen met een laag inkomen. Een klevertje van de mutualiteit bewijst het VT-statuut. Breng dit mee en je wordt zonder verdere uitleg aan de helft van de prijs verzorgd.  Ik wil de mensen laten voelen dat ze zich niet moeten schamen voor hun financiële toestand. Er mag (maar moet niet) open en zonder schuldgevoel gepraat worden over de situatie. Voor elke klant is er een oplossing waarin we ons allebei kunnen vinden. Deze groep vindt zelf de weg naar de haarkar of wordt toegeleid via officiële instanties.

De 0% klanten : Mensen aan de rand van de maatschappij, die bezig zijn met overleven op straat in plaats van hun leven te leiden. Vluchtelingen die zonder inkomen wegkwijnen in asielcentra. Daklozen zonder uitkering. Mensen met een verslavingsproblematiek waardoor ze zich niet staande kunnen houden in het dagdagelijkse leven. Deze groep wordt niet lukraak van de straat geplukt maar wordt toegeleid via sociale en non-profit organisaties. Ik werk samen met o.a de Sint-Egidius gemeenschap, nachtopvang De Biekorf (daklozen met een alcohol en/of drugsverslaving), Inloopcentrum De Vaart, nachtopvang Victor 4 (nachtopvang voor sans-papiers en dakloze gezinnen) V.Z.W. De Ploeg (heroriëntering voor gehandicapten op de arbeidsmarkt), asielcentrum Kapellen, Betonnen jeugd (dakloze minderjarigen) enz….